Jak vybrat vhodný kemp pro dítě? (4/4)

15. ledna 2023

V současnosti existuje spousta hokejových projektů s názvem hokejová škola, hokejová akademie či anglicky pojmenovanými projekty. Marketingové spoty či videa těchto projektů jsou plné superlativů a honosných názvů. Otázkou je, jak se má rodič v této záplavě nabídek a informací orientovat? 

Ve čtvrtém pokračování článku o výběru hokejového kempu pro Vaše dítě si detailněji rozebereme následující oblasti:

Organizace akce

K efektivnímu průběhu celého kempu přispívá precizní organizace akce, která zahrnuje dostatek informací před nástupem na kemp, propracovaný program kempu, dostatek informací během kempu až po efektivní organiazaci výuky na ledě i mimo led. Výuka na ledě i mimo led by měla být organizována tak, aby docházelo k minimu prostojů, byl umožněn vysoký počet opakování vyučované dovednosti. Na druhou stranu musí být optimálně využitý čas pro vysvětlení dovednosti, kvalitní ukázku i pozitivní zpětnou vazbu.  

Profesionální přístup

Během celé akce byste se jako rodiče měli setkat s profesionálním přístupem trenérů, asistentů, demonstrátorů, pedagogických či organizačních pracovníků jak při výuce samotné, tak i mimo výuku. Všichni pracovníci kempu by měli být pozitivní, vstřícní, komunikativní, protože jsou vzorem pro Vaše děti. 

Individuální přístup

Každé dítě je originál a ke každému dítěti je potřeba přistupovat individuálně. Z tohoto důvodu jsou hráči na kempu rozdělování podle věku, zvládnutých dovedností, pohybových schopností i mentální vyspělosti do menších skupin tak, aby v rámci těchto skupin šlo co nejvíce výuku individualizovat

Komunikace s dětmi i rodiči

Komunikace s dětmi z řad trenérů, asistentů, demonstrátorů či pedagogických pracovníků by měla evokovat vytvoření emoční vazby k činnosti. Díky vhodné komunikaci s dětmi by měla být v rámci výuky pozitivní atmosféra. Zapojením dětí do komunikace během výuky se zvyšuje jejich spoluúčast na výuce, která zvyšuje efektivitu výuky. Vhodná komunikace s rodiči zlepší atmosféru celého kempu a ujišťuje rodiče, že jejich dítě je v dobrých rukou. 

Pravdivý, férový a transparentní marketing

Marketing je v současnosti pro všechny firmy i druhy služeb velmi důležitý. Úplně stejně je v oblasti privátních hokejových projektů. Důležité je, aby marketing byl postaven na pravdivých základech, byl vůči rodičům férový a transparentní. Jedná se o to, aby marketigová kamaň poukazovala na jedinečnost konkrétního programu, která je postavena na reálných základech, faktech, zkušenostech či výsledcích. 

Historie projektu

Historie projektu (školy či akademie) je rovněž důležitým ukazatelem kvality projektu. Pokud se jedná o několikaletou historii projektu, znamená to, že lidé se na kempy stále vracejí. Samozřejmě každá firma či každý projekt nějakým způsobem začínal s tím, že chybějící zkušenosti nahrazoval nadšením či velkým úsilím. Nicméně i přesto historie projektu je do určité míry zárukou vyhnutí se začátečnických chyb, nedokonalostí či chybějících zkušeností při výuce nebo organizaci celé akce. 

Články k tématu

Jak vybrat vhodný kemp pro dítě (1/4)

Jak vybrat vhodný kemp pro dítě (2/4)

Jak vybrat vhodný kemp pro dítě (3/4)

Jak vybrat vhodný kemp pro dítě (4/4)Napište hledaný výraz a potvrďte

Zrušte hledání
vyhledat