Jak vybrat vhodný kemp pro dítě? (3/4)

4. ledna 2023

V současnosti existuje spousta hokejových projektů s názvem hokejová škola, hokejová akademie či anglicky pojmenovanými projekty. Marketingové spoty či videa těchto projektů jsou plné superlativů a honosných názvů. Otázkou je, jak se má rodič v této záplavě nabídek a informací orientovat? 

Ve třetím pokračování článku o výběru hokejového kempu pro Vaše dítě si detailněji rozebereme následující oblasti:

Ukázka a vysvětlení

V ideálním případě výuce na ledě předchází ukázka vyučované dovednosti na videu s vysvětlením detailů od trenéra. Děti se bruslení i ostatní dovednosti nejlépe učí na základě kvalitní ukázky od trenéra, které je doprovázena stručným výkladem z důvodu efektivního využití času na ledě. Na stanovišti by měl být trenér schopný účelně vysvětlit konkrétní dovednost a asistent či demonstrátor předvést názornou ukázku ve vysoké kvalitě. 

Pozitivní zpětná vazba

Pozitivní zpětná vazba musí být v rámci výuky přiměřená. Trenér na stanovišti musí mít zkušenosti a vyhodnotit, kdy zpětnou vazbu neposkytovat a nechat dítě si samovolně dovednost osvojovat častým opakováním. Na druhou stranu musí rovněž v určitých momentech do výuky efektnívním způsobem přinášet zpětnou vazbu tak, aby správné provedení nebo jeho dílčí část prvku kladně ohodnotit a pozitivní zpětnou vazbou podpořit mladého hráče při jeho zlepšování.

Využití času na ledě

Využití času na ledě je kromě počtu hodin výuky na ledě důležitým kritériem pro poskytnutí efektivní výuky dovedností. Využití času na ledě se odvíjí od organizace výuky na ledě, počtu asistentů či efektivní využití tréninkových pomůcek. Pro využití času na ledě je důležité eliminování zbytečných prostojů místo využití času k četnému opakování vyučovaných dovedností.

Kvalita výuky

Kvalita výuky je závislá na znalostech a zkušenostech hlavního trenéra, detailně rozpracované metodice výuky, efektivní organizaci výuky a také poměru počtu trenérů na počet dětí.  Na 1 trenéra by v rámci výuky nemělo být více než 6 dětí, přičemž poměr 1:5, 1:4 nebo 1:3 může být výhodou, ale nikoliv jediným ukazatelem kvality výuky.

Články k tématu

Jak vybrat vhodný kemp pro dítě (1/4)

Jak vybrat vhodný kemp pro dítě (2/4)

Jak vybrat vhodný kemp pro dítě (3/4)

Jak vybrat vhodný kemp pro dítě (4/4)Napište hledaný výraz a potvrďte

Zrušte hledání
vyhledat