Pravidla programu P. N. HOCKEY

Náš program P. N. HOCKEY má svá pravidla. Tato pravidla by měla přispět k jasným zákonitostem, větší přehlednosti a kvalitní organizaci našich akcí. Zároveň je snaha předcházet většině komplikací a tím přispět k bezproblémovému průběhu akcí. V konečném důsledku by pravidla měla sloužit i samotným účastníkům a přispět k jejich spokojenosti.

Registrace do programu

Zaregistrovat do projektu se můžete pomocí formuláře v horním menu v záložce Registrace Registrace je zdarma a získáte jí svůj účet, pomocí kterého se můžete přihlašovat na akce P. N. HOCKEY. Registrací získáte přístupové údaje REZERVAČNÍHO SYSTÉMU, čímž Vám vznikne možnost: přihlášení na libovolnou akci projektu P. N. HOCKEY pomocí rezervačního systému, zasílání informací o pořádaných akcích přímo na Váš e-mail Registrací souhlasíte se zasíláním novinek a informací o akcích projektu na uvedený e-mail. Dojde-li ke změně některého údaje uvedeného při registraci, je možno jej po zadání přihlašovacích údajů upravit nebo tuto změnu zaslat na info@pnhockey.cz.

Zrušení registrace

Registraci hráče lze kdykoliv bezplatně zrušit prostřednictvím zaslání písemné žádosti na e-mail info@pnhockey.cz. Na Vaši žádost bude registrace neprodleně zrušena. V případě případě neúčasti na žádné akci projektu za dva kalendářní roky si vyhrazujeme právo registraci zrušit. Registrace může být zrušena při hrubém porušení chování ze strany hráče, rodiče či těchto pravidel.

Přihlášení na akci

Účast na jednotlivých akcích probíhá na základě Vašeho přihlášení v rezervačním systému. Přihlášení na jednotlivé akce probíhá elektronicky, kdy po zadání přístupových údajů v REZERVAČNÍM SYSTÉMU zvolíte položku PŘIHLÁŠENÍ NA AKCE. Jsou zde uvedeny všechny aktuálně vypsané akce a jednoduchým způsobem se lze přihlásit. POZOR: Brankáři mají svou speciální sekci pro přihlášení na akce. Pořádané akce a jejich účast: o účasti rozhoduje pořadí rezervací v rezervačním systému (až do naplnění kapacity), které jsou do 7 dnů potvrzeny zasláním nevratné zálohy na účet organizátora při neuhrazení nevratné zálohy organizátor upozorní na skutečnost neuhrazení nevratné zálohy (e-mail, sms) v případě neuhrazení nevratné zálohy i přes výzvu si organizátor vyhrazuje právo zařadit náhradníka, který nevratnou zálohu uhradí v případě, že je kapacita již naplněna, je možné se zarezervovat jako náhradník a v případě nezaplacení platby přihlášeného nebo zrušení rezervace některého z přihlášených bude po komunikaci (telefonní hovor, sms, e-mail) a zaplacení zálohy zařazen mezi přihlášené v případě, že bude náhradník osloven organizátorem 5 dní a méně před akcí, nemusí platit zálohu a vše uhradí v hotovosti na konkrétní akci

Omluvení z akce

V případě závažných nepředvídatelných důvodů (nemoci, zranění apod.) je možné dítě omluvit z akce na telefonním čísle +420 723 262 575. 

P. N. HOCKEY TEAM

Jedná se o vybrané hráče v konkrétní věkové kategorii, kteří se pod hlavičkou P. N. HOCKEY účastní hokejového utkání či turnaje. O účasti a případné nominaci hráčů rozhoduje hlavní trenér P. N. HOCKEY, který si vyhrazuje právo hráče vybrat.

Rodiče (zákonní zástupci)

Právo organizátora

Dále si organizátor vyhrazuje právo:Napište hledaný výraz a potvrďte

Zrušte hledání
vyhledat