Platební podmínky

Cena akce se skládá se zálohy a doplatku. Konkrétní ceny za akce a výše záloh naleznete přímo v informacích u jednotlivých akcí. 

Slevy (s výjimkou speciálních brankářských kempů)

Zálohy

Vzhledem k tomu, že do programu a jeho rozvoje stále vynakládáme velké úsilí a investujeme nemalé částky, chceme  aby se předcházelo nezodpovědnému přihlašování a zabírání místa skutečným zájemcům, častému odhlašování na poslední chvíli nebo nedostavení se bez omluvy, byl vypracován systém záloh. Věříme, že tento systém pomůže klientům, kteří se chovají seriózně se na akce přihlásit i v průběhu konání akcí a rozvněž poskytujeme kontrolu přihlášek a plateb přímo v sekci Váš účet. 

Jednodenní akce

Posílejte pouze platby za zálohu, nikoliv za celou akci částky za zálohy je možné sečíst a poslat celkovou zálohu za všechny přihlášené mini-kempy záloha je nevratná

Pokyny k platbě zálohy v ČR:

Pokyny k platbě zálohy ze zahraničí (EU):

Vícedenní akce 

Vícedenní akce (HLAVNÍ KEMP P. N. HOCKEY) se řídí konkrétními pokyny v příslušné sekci

Doplatek

Doplatek se hradí na místě v hotovosti. Napište hledaný výraz a potvrďte

Zrušte hledání
vyhledat