Filozofie P. N. HOCKEY

Výchova mladého hokejisty je dlouhodobým procesem. V žákovských kategoriích by měla být věnována pozornost především výuce a následnému zvyšování úrovně bruslení a herních činností jednotlivce (útočných i obranných). Zdokonalování těchto dovedností nemá hranic a jejich dosažená úroveň tvoří největší rozdíl mezi špičkovými hráči a těmi ostatními. Rovněž chceme vytvořit konkurenční prostředí v trénincích a zároveň zajišťovat kvalitní zápasovou konfrontaci s těmi nejlepšími ve své věkové kategorii.

Uvědomujeme si, že se zlomový věk, který rozhoduje o hokejové budoucnosti hráče přichází až v dorosteneckém a později, nicméně chceme přispět k vytvoření nejvyšší možné úrovně individuálních herních dovedností, které jsou nezbytné pro budoucí růst mladého hokejisty. V ledním hokeji je z tohoto hlediska nejdůležitějším předpokladem excelentní zvládnutí bruslařských dovedností. V opačném případě je rozvoj mladého hráče významným způsobem limitován stejně jako je omezena možnost pozdějšího výkonnostního růstu. Chceme přispět k maximálnímu využití potenciálu u každého mladého hokejisty.

„Našim cílem je podporovat rozvoj mladých hokejistů a podílet se na výchově komplexních a kolektivně uvažujících hráčů odpovídající potřebám moderního hokeje“

Filozofie programu P.N. HOCKEY

Naše filozofie spočívá v koncepčním celoročním tréninkovém programu. Náš tréninkový program plně koresponduje s nejnovějšími trendy a poznatky výchovy mladých hráčů z celého světa. Máme detailně propracovanou moderní metodiku výuky bruslení a dalších individuálních herních dovedností. Po zvládnutí jednotlivých dovedností se snažíme vytvořit herní komplex a tyto dovednosti aplikovat do herních podmínek, přičemž do těchto cvičení je nutné dostat intenzitu a parametry utkání.

Filozofie výběru trenérů

Nejdůležitějším kritériem pro výběr trenérů je morální kredit každého jednotlivce. Nesázíme na jména, ale na trenéry, kteří pracují úspěšně denně s mládeží v klubech. Velmi důležitá je schopnost kvalitní ukázky a chuť se neustále vzdělávat. Většina našich trenérů jsou mladí progresivní lidé s obrovským potenciálem. Náš trenérský tým rovněž doplňují asistenti, kteří v klubech působí především na postech asistentů a jedná se především o aktivní hráče, kteří mohou požadované dovednosti předvést na nejvyšší úrovni.

Hlavní principy

Důležitá je pro nás nejen sportovní stránka, ale rovněž oblast osobnostního rozvoje mladého hokejisty. Mezi naše základní priority patří následující principy.

Vyučování dovedností

Správná technika provedení napomáhá lepší ekonomičnosti provádění činností a následně vyšší rychlosti a kvalitě provedení. Ukázka nacvičované dovednosti je v tomto věku nejlepší možnou cestou k učení dovedností a jejich zlepšování. Dalším důležitým faktorem je zpětná vazba a korekce provedení sdělená v pozitivním duchu.

Modelování herních situací a rozvoj kreativního myšlení

Vytváření herních situací v tréninku je důležité z hlediska stále se zvyšujícím požadavkům současné hry. Ve cvičeních je důležité rozvíjet hráčovu kreativitu a rychlé rozhodování. Cílem je organizovat cvičení tak, aby hráč řešil konkrétní herní situaci na základě výběru z možných řešení. Hokej je nejrychlejším kolektivním sportem na světě a proto rychlost rozhodování hraje zásadní roli.

Využívání moderních hokejových prostředků

V dnešní době existuje spousta moderních tréninkových prostředků jak pro výuku techniky, tak i pro tvorbu cvičení, která mají snahu toto cvičení, co nejvíce přiblížit herní situaci. Tyto moderní tréninkové prostředky pomáhají k výraznému zvýšení efektivity tréninku mladých hokejistů.

Individuální přístup ke každému jednotlivci

Každý člověk a každý hokejista (byť malý) je určitá osobnost, která vyžaduje individuální přístup. Dostatečný počet asistentů, hodnocení a korekce chyb je samozřejmostí. Hráč by měl na jedné straně pracovat na svých přednostech, které bude dále zdokonalovat, ale i o svých slabších stránkách, které je potřeba rozvíjet. Tímto individuálním přístupem chceme napomoci k výchově komplexního hokejisty.

Zvyšování sebevědomí a sebedůvěry

Zvýšení sebevědomí a sebedůvěry úzce souvisí s pozitivním přístupem a kvalitním zvládnutí bruslení i dalších individuálních dovedností. Jestliže hráč disponuje lepšími dovednostmi, dokáže se prosadit v zápase, přirozeně mu roste sebevědomí. Pokud má dovednosti na vysoké úrovni a vysoké sebevědomí, stává se lepším hokejistou.

Vysvětlení významu cvičení a teoretická příprava

Důležité je, aby děti v tomto věku pochopili význam činností ve hře hlavně proto, aby věděli proč dané cviky provádějí a k čemu jsou dobré. Je to významné z toho důvodu, aby se zvýšila jejich spoluúčast na tréninku. Cílem je vzbudit zájem samotného hráče a nikoliv jen cvičení provádět bezmyšlenkovitě z povinnosti. Krátká a výstižná teoretická příprava před tréninkem ušetří na ledě čas, který se místo vysvětlování může využít k nácviku a zdokonalování.

Výchova hráče k respektu a disciplíně

Jestliže si mladí hokejisté naučí vážit spoluhráčů, soupeřů, trenérů i rozhodčích, budou si vážit také sami sebe. Hráči musí respektovat požadavky trenéra a rovněž je bezpodmínečně akceptovat a plnit.

Vedení ke kolektivnímu myšlení

Mladí hokejisté si musí uvědomit, že hokej je kolektivním sportem. Každého chlapce se snažíme vést tak, aby z něho vyrost týmový hráč, který je schopen podřídit své ego ve prospěch družstva. Bez kolektivně smýšlejících hráčů nelze vytvořit špičkový tým.

Budování zásady fair-play

Ve sportovním zápolení je velmi důležité být velmi soutěživý a houževnatý. Hokej je kontaktní sport a proto je nutné v rámci pravidel hrát tvrdě, umět ránu rozdat i přijmout. Vedeme mladé hráče ke zdravé sportovní agresivitě, velkému nasazení při všech činnostech, ale na druhou stranu je nutné se vyvarovat zákeřných zákroků a unfair jednání. Všechno by se mělo odehrávat v duchu fair-play.

Vedení k vůli, soutěživosti a prosazení

Vybudování základů morálně-volních vlastností je jedna z nejdůležitějších příčin úspěchu. Je nutné, aby chlapec po prvním nepovedeném pokusu nic nevzdával a pokoušel se znovu a znovu. Mladí hráči by měli být od začátku vedeni k soutěživosti a prosazení. Důležitá je pozitivní motivace a vytvoření přirozeného soutěživého a konkurenčního prostředí.

Učit hráče přijímat vítězství i unášet porážky

V každém sportu je hranice mezi vítězstvím a porážkou velmi tenká. Chceme hráče učit vítězit s pokorou, případné porážky přijímat sportovně a vzít si z nich ponaučení do dalších tréninků i utkání.Napište hledaný výraz a potvrďte

Zrušte hledání
vyhledat