Prostředky k rozvoji mladého hráče

30. července 2017

V záplavě různých nabídek hokejových kempů, marketingových sloganů, privátních výběrů a turnajů v Evropě či za mořem, chceme rodičům poskytnout náš náhled na výchovu mladých hokejistů. Každá pohybová aktivita navíc, na kterou se dítě těší a vychází z nitra dítěte je vítána a je ku prospěchu věci. Na druhou stranu nesmí být neustálý tlak ze strany rodičů, přičemž dítě by nemělo být neustále pod napětím, že "musí", což můž mít negativní vliv v pozdějším věku. 

Mladý hráč potřebuje ke svému sportovnímu růstu harmonický vývoj. V období do 10 let je prioritou vytvoření všestranného pohybového základu spolu s vytvořením co nejlepších základů bruslení individuálních dovedností a herního myšlení pro pozdější vývoj. V žákovských kategoriích už je výchova mladého hráče více specializovaná. V těchto dvou obdobích má nezastupitelnou roli a vliv na výchovu dítěte rodič.  V dorosteneckých kategoriích již hráči odcházejí zpravidla do větších klubů (případně do zahraničí) a role rodiče je omezená.

Grafické znázornění prostředků k rozvoji mladého hráče

Tento obrázek nenajdete v žádných odborných publikacích je pouze grafickým znázorněním našeho názoru na níže uvedené prostředky: 

Nezapomínejte, že hokej má být zábava především pro dítě, které má z tohoto sportu mít radost. V případě, že dítě získá silnou emoční vazbu, bude se těšit a naučí se přistupovat svědomitě k přípravě ve škole i na hokeji, má dítě dobrý základ nejen pro hokejový život. Napište hledaný výraz a potvrďte

Zrušte hledání
vyhledat