Význam přípravy mimo led

5. října 2015

U malých dětí do 10 – 12 let vidíme obrovskou možnost k všestranné přípravě, která hráči vytváří dobré pohybové předpoklady pro budoucí specializovaný trénink. Ve vyšších věkových kategorií je trénink mimo led nezbytný například k růstu maximální či odrazové síly, zpevnění tělesného jádra či rozvoji agility. Důležité je nezapomínat také na rozvoj pohyblivosti a kompenzační cvičení, které mohou napomoci jako prevence před zraněním.

Příprava mimo led je důležitá právě z hlediska rozvoje rychlosti, koordinace, síly, vytrvalosti a pohyblivosti, které vhodně rozvineme mimo led. Je velmi důležité tyto pohybové schopnosti rozvíjet a následně je přenášet na led. Na ledě se věnujeme především bruslení, individuálním dovednostem, herním kombinacím či v pozdějším věku organizaci hry. Přípravou na ledě i mimo led prosakuje psychologická příprava. Trenér pracuje s hráčem i po mentální stránce během tréninků například tím, že hráče motivuje či náročným tréninkem rozvíjí morálně-volní vlastnosti hráče. Zároveň je důležité zařazovat v obou typech tréninků hry. Na ledě se jedná zejména o hry na malém prostoru, poněvadž její prvky jsou velmi blízké utkání. Rovněž je také nutné zařazovat hry do tréninků mimo led. Mimo led se dá pomocí speciálních pomůcek také trénovat například bruslení, práce s holí či střelba. Cílem všech těchto aspektů je zlepšovat výkon hráče ve hře, respektive přenos do utkání.

Jsme přesvědčení, že příprava mimo led má velký význam na výkonnostním růstu hráče. Zařazení tréninku mimo led v přípravě mladého hokejisty jsme vyjádřili následujícím schématem.  

Podíl tréninku mimo led v přípravě hráčeNapište hledaný výraz a potvrďte

Zrušte hledání
vyhledat