Vytváření hodnot u mladého sportovce

26. října 2020

Správné vytváření hodnot mladého sportovce je velmi důležitým předpokladem pro jeho život v dospělosti. Na základě našich zkušeností spatřujeme jako základní hodnotu zdraví a rodinu, následuje vzdělání, sport a volný čas

Zdraví a rodina

Nejdůležitější hodnotou v lidském životě je zdraví. O zdraví je potřeba pečovat ať už pravidelným pohybem, dobrými stravovacími návyky, kvalitním a dostatečným spánkem či péčí o zdraví v případě nachlazení, nemoci či zranění. 

Rodina a dobré vztahy v rodině ovlivňují pozitivní vývoj v oblasti rozvoje osobnosti, psychiky a emocionálního vývoje. Klidné rodinné zázemí  formuje osobnost a jistotu mladého sportovce nejen ve sportu i v životě.

Vzdělání

Vzdělání by mělo být mimo domácí povinnosti prioritou z pohledu povinností dítěte, pokud pomineme domácí povinnosti. V tomto ohledu je potřeba dětem vysvětlovat důležitost vzdělávání ve vztahu k životu a je nutné dbát na prvním místě na proces vzdělávání a pak až na jeho výsledek. Vzdělání je také šance jak učit dítě k zospovědnosti za svůj život a k systematické práci a přípravě. Je však důležité nechat dítě snít a určitě jim nebrát dětské sny o kariéře profesionálního hokejisty. Právě sen a vztah k hokeji je hnacím motorem pro dítě. Dospělý člověk však má jiné životní zkušenosti a měl by mít nadhled natolik, aby dokázal dítě usměrňovat a vést ho ke správným hodnotám v životě. 

Sport

Sport a v našem případě lední hokej je nástrojem k pozitivnímu ovlivňování výchovy a přípravy na život. V prvních letech přípravy je nejdůležitější získání co nejsilnější emoční vazby k hokeji. V tomto období je hokej především zábava, převládá radost, spontánnost a spousta nových zážitků s novými kamarády z tréninků, zápasů, turnajů, soustředění. V pozdějších letech je stále důležité, aby hokej zůstál zábavou, ale zároveň se jedná už o určitou zodpovědnost. Zodpovědnost má mladý hokejista za vlastní přípravu a zdokonalování, učí se nést zodpovědnost zodpovědnost vůči spoluhráčům, kolektivu i trenérům. 

Volný čas

Každé dítě potřebuje svůj vlastní volný čas pro své zájmy, kamarády a volnočasové aktivity. Pochopitelně nejde mít veškerý čas nalinkovaný a dítě musí někdy vypnout ať už venku s kamarády či na oblíbené elektronice. Předpokladem však je splnění svých školních i tréninkových povinností či ukončení této činnosti alespoň hodinu před spaním. Napište hledaný výraz a potvrďte

Zrušte hledání
vyhledat