Vytváření charakteru v žákovských kategoriích

7. listopadu 2015

Charakter dítěte se vytváří odmalička, kde nejdůležitějšími osobnostmi jsou rodiče, dále se přidávají trenéři a učitelé. Je důležité, aby děti byly vedeny přátelsky, do kolektivu, k plnění povinností ve škole a také k hokeji jako zábavě a prostředku výchovy. Pokud bude děti hokej bavit a vytvoří si k němu silnou emoční vazbu, je to častokrát důležitější než „talent“ v dětském věku.

Často se setkáváme s následujícími negativní názory rodičů. Podívejme se však na to jako na příležitosti, jak budovat charakter mladého hráče. Podívejme se na to z té pozitivní strany a udělejme z těchto „problémů“ příležitost.

Děti v žákovských kategoriích, které vynikají a jsou považovány za „hvězdy“.

Mnoho lidí považuje kluky, kteří z různých důvodů vynikají za talenty a budoucí hvězdy. Často však jde pouze o hráče, kteří jsou somaticky vyspělejší, tím pádem rychlejší a silnější nebo také mentálně vyspělejší než jejich vrstevníci. Často se v pozdějších věkových kategoriích na úrovni staršího dorostu či juniorů tyto věci srovnají. Tito kluci dostanou něco „zadarmo“ a v pozdějším věku, kdy je nutné tvrdě pracovat, pak s tímto mají problémy. V těchto situacích je důležité neustále vést mladé hráče k pokoře, pracovitosti a k tomu ať pracují i nad rámec tréninku. Nesmíme je nechat v přesvědčení, že jsou „dobří“, že jim to stačí a že to už takhle zůstane.

Řeší se kvalita týmu a výsledky.

V tomto ohledu se setkáváme s tím, že rodiče řeší výsledky týmu. Když tým více prohrává než vyhrává, dítě je často omlouváno, že za prohru nemůže, že za to můžou jeho spoluhráči. Také je často prezentováno, že se rodič bojí, aby ho v tomto kolektivu hokej nepřestal bavit. Přitom často je to především o tlaku rodičů. Právě tato situace příležitost k tomu, jak naučit dítě pozitivně myslet v těchto situacích a motivovat do dalšího tréninku a zlepšování se. Důležité je snažit se na dítě působit pozitivně.

Mladý hráč si „nemá s kým“ přihrát.

S touto myšlenkou se ve své trenérské praxi často setkávám. Jedná se o příležitost jak hráč se učí mladý hráč převzít větší zodpovědnost v týmu a také se učí trpělivosti a přizpůsobit se dané situaci. A také v případě, že má méně zdatné spoluhráče zase na druhou stranu daleko více hraje na kotouči, zlepšuje se v dovednostech a učí se být lídrem týmu. Důležité je také podporovat jeho víru ve spoluhráče a spolupráci s nimi.

Jeho věková kategorie už mu „nic nedá“

Často se setkáváme s tlakem na to, aby syn nastupoval ve vyšší věkové kategorii. Postaršení je velice citlivé téma a je nutné zvážení trenéra. I když syn ve své věkové kategorii vyniká, je na tom spousta pozitivních věcí. Hráč je zpravidla velmi často nasazován na led v různých herních situací, dostává se mu prostoru, důvěry od trenéra, stojí na něm výkon týmu, je na kotouči, neustále řeší různé herní situace na ledě (i chybnými řešeními se učí) a ve hře neustále zdokonaluje své dovednosti. S hráčem je nutné pracovat neustále na týmovém projevu a pokoře. Ve vyšší věkové kategorii naopak nemusí dostat tolik prostoru ve hře, může se stávat průměrným a může to negativně působit na jeho sebevědomí.

Jsou příliš sledovány statistiky a vstřelené branky.

Už malé děti jsou doma hodně posuzované, kolik dají branek a spousta rodičů si statistiky vede a vytváří tlak na dítě. Dítě však má samotná hra bavit, má se v ní realizovat a učit také, že se jedná o kolektivní sport. Důležité je především sledovat sportovní a kolektivní chování dítěte, jeho snahu, bojovnost a smysl pro hru. A za jeho přístup a snahu jej ocenit bez ohledu na to, jestli dá tři branky nebo žádnou.

Křivda od rozhodčích, trenérů či učitelů

Velmi často se setkáváme s různými „křivdami“ dětí už v obecné rovině ve škole. Při kontrole žákovských knížek neustále vinu za špatné známky či poznámky svalují na učitele či spolužáky. Podobné to bývá při hře, co se týče rozhodčích nebo při rozhodnutí trenéra, nutno dodat, že často oprávněném. Důležité v těchto momentech je z pohledu rodiče uchovat důvěru k dospělé autoritě a před dítětem ji nezpochybňovat. Dále je nutné dítěti vysvětlit, že i kdyby někdy v životě mu někdo křivdil, aby se dítě učilo věnovat veškerou energii na to, co opravdu má ve svých rukách a co skutečně může ovlivnit (například lepší příprava do školy, zlepšení přístupu v tréninku atd.).

Období žákovských kategorií je nutné chápat v obecné rovině jako přípravu na život a hokej jako prostředek výchovy mládeže. Z pohledu mladých hokejistů je důležité, aby hokej byl především zábava, ale už s jasně danými pravidly a povinnostmi. Právě charakter významně rozhoduje o tom, zda se mladý kluk stane úspěšným a to nejen v profesionálním hokeji či vůbec ve svém životě.Napište hledaný výraz a potvrďte

Zrušte hledání
vyhledat