Výchova mladého hráče v ledním hokeji

27. září 2015

Vliv rodičů

Rodiče mají obrovský vliv na výchovu a vývoj mladého talentovaného hráče. Od útlého dětství mají největší podíl na utváření hodnot a charakteru dítěte. Jelikož hokej je kolektivní sport, měl by rodič se snažit, aby dítě bylo vedeno k ostatním slušně, kamarádsky a uvědomovalo si, že je součástí týmu bez kterého by hokej hrát nešlo.

Odmalička také probíhá u dítěte také motorický vývoj. Důležité je, aby rodiče dítět všestranně dítě rozvíjeli již v ranném věku.  Nejdůležitější je vytvoření základních pohybových předpokladů přirozenou cestou a nejlépe herní formou. Je potřeba začít s vytvářením co nejširší škály pohybů ještě před prvním vstupem na led a na všestranný pohybový rozvoj se zaměřit především ve věku do 10 – 12 let. Vhodné jsou doplňkové sporty jako například basketbal, tenis, fotbal aj.

Vliv trenérů

Vliv trenérů v klubu na mladého hráče je v několika oblastech. Velmi důležité je to, aby trenér se choval ke všem svěřencům stejně a nikoho z nich nepreferoval. Pokud má trenér v týmu talentovaného jedince je důležité, aby jej žádným způsobem neupřednostňoval, jeho prohřešky netoleroval a hlavně byl u něj maximálně důsledný jak v docházce, přístupu i plnění stanovených úkolů. Na tohoto hráče by pak měl mít ještě vyšší nároky než na slabší jedince.

Trenér u hráče rozvíjí pohybové schopnosti jako rychlost, koordinace, síla, vytrvalost či pohyblivost jak v letní přípravě, tak i zařazuje tréninky mimo led v době hlavní části sezony. Suchá příprava je v současném pojetí hry stejně důležitá jako příprava na ledě. V tréninkových jednotkách rozvíjíme u přípravky a žákovských kategoriích především bruslení, individuální dovednosti a herní myšlení formou her na malém prostoru. Trenér by měl ve hře podporovat individualitu hráče, herní řešení v situací, ale také by měl hráče vést ke kolektivnímu chování.  V současné době je velká poptávka po individuálně výborných a komplexních hráčích, kteří jsou platní na obou stranách kluziště a stát se platnou součástí týmu.

Vliv klubu

Klub ve kterém mladý hráč vyrůstá má velký význam na výchově mladého hokejisty. Jedná se především o zabezpečení kvalitních trenérů, zajištění kvalitního tréninkového procesu na ledě i mimo led a příslušného materiálního vybavení. Jedná se především o vytvoření podmínek pro dostatečný počet tréninkových jednotek na ledě, zabezpečení příslušných soutěží, přátelských utkání, turnajů a také prostorů a sportovišť pro kvalitní přípravu mimo led.

Individuální aktivity nad rámec klubového programu

V současné době se ještě v řadě klubů potýkáme se zakazováním mimoklubových akcí. V případě, že se však jedná o akci, která nenarušuje účast hráče v klubovém programu, tak by měla být spíše brána pozitivně.

Možností jak rozvíjet mladého hokejistu nad rámec klubového programu je spousta. Jednou z možností je zařazení doplňkového sportu nad rámec tréninků v klubu. Dále se dá pracovat na všech pohybových schopnostech mimo led s kondičním trenérem nebo v čistě samostatně v domácích podmínkách.  Dají se zdokonalovat specifické hokejové dovednosti i mimo led, například bruslení (skatemill či slideboard), technika hole (celá řada pomůcek) nebo střelba. V současné době je už i během sezony možnost využít soukromých individuálních výuk a v období přípravy na novou sezonu je vhodné program doplnit privátními hokejovými kempy, které jsou cestou ke zdokonalování bruslení a dalších individuálních herních dovedností.Napište hledaný výraz a potvrďte

Zrušte hledání
vyhledat