Vícedenní kempy: HLAVNÍ KEMPY - červenec 2020, Vyškov

3. března 2020

Představujeme Vám vrchol našeho letošního programy a to vícedenní HLAVNÍ KEMPY, který se uskuteční v termínu 11. - 14. 7. 2020 pro ročníky 2000 - 2007 a v termínu 15. - 18. 7. 2020 pro ročníky 2007 - 2012. Zaměřením je příprava na novou sezonu jejímž obsahem na ledě je rozvoj a zdokonalování techniky bruslení, individuálních dovedností v propojení s herním myšlením a přípravou mimo led.

REZERVACE: TERMÍN 11. - 14. 7. 2020 (ROČNÍKY 2000 - 2007) - HRÁČI ZDE / BRANKÁŘI ZDE

REZERVACE: TERMÍN 15. - 18. 7. 2020 (ROČNÍKY 2007 - 2012) - HRÁČI ZDE / BRANKÁŘI ZDE

Pro všechny mládežnické věkové kategorie a hráči z celého světa

Abychom umožnili přípravu hráčů s individuálním přístupem pro celou škálu mládežnických kategorií, pracujeme s hráči po malých skupinkách, kterou vedou 1-2 trenéři. Rovněž vzhledem k propacované metodice jsou trenéři výuku konkrétních dovedností schopni přizpůsobit na míru příslušné věkové kategorii a také úrovni dovedností mladého hráče tak, aby byla výuka přiměřená nejen dovednostem, ale také mentální úrovni hráče. Vzhledem k tomu, že máme dle věkových kategoriích hlavní kempy rozdělené na 2 turnusy, které rovněž dělíme na 2 věkové kategorie a ty ještě na malé skupiny na ledě zajišťujeme maximální individualizaci výuky. Našich hlavních kempů se pravidelně účastní nejen hráči z České republiky, ale také hráči ze Slovenska, Rakouska, Švýcarska a dalších Evropských států, ale také i zámoří. 

Efektivita výuky 

Efektivita výuky je klíčovým prvkem našich akcí. Právě z tohoto důvodu volíme 4 denní formu našich akcí, jelikož akce na delší časový úsek již nelze dělat s tak intenzivním programem v požadované kvalitě. Náš každodenní program zahrnuje 20 min. warm up mimo led, 30 minut výuky techniky bruslení, 2 x 60 minut tématické tréninkové jednotky zaměřené na rozvoj individuálních dovedností (např. vedení kotouče, kličkování, přihrávání, střelba, obranné dovedností), 30 min. teorie u videa, 30 min. hry na malém prostoru ve spojení s výukou skórování, 45 min. příprava mimo led ve spojením s hrou a kompenzačním cvičením. 

Poměr cena - kvalita

Vzhledem k velmi intenzivnímu programu se snažíme optimalizovat poměr vysoké kvality našich akcích vzhledem k ceně, přičemž cenu nelze přepočítávat na počet dnů, který kemp trvá, ale na počet výuk na ledě, případně dalšího programu. Vzhledem k propracovanému "jízdnímu řádu" hlavního kempu se vyrovnáme počtem výuk na ledové ploše 5-6 denním hokejovým kempům často s výhodnější cenou. 

Realizační tým, strava a pitný režim

Na našich hlavních kempech pracuje přímo v terénu početný realizační tým, který tvoří okolo 20 pracovníků a zahrnuje hlavního trenéra, trenéry dovedností, trenéra brankářů, kondičního trenéra a trenéra na kompenzační cvičení, vedoucího pedagoga, vychovatelky, zdravotní dozor a organizační pracovníky. 

Jelikož je program akce velmi nahuštěný nezapomínáme na zabezpečení celodenního pitného režimu a kvalitního jídelníčku, který zahrnuje 5 jídel - snídani (švédské stoly), oběd, svačinu, večeři a druhou večeři. Napište hledaný výraz a potvrďte

Zrušte hledání
vyhledat