Přirozená imunita a pohyb, fenomén sportu a vliv ledního hokeje na život Vašich dětí

10. října 2020

Sport a pohyb jsou jedním z nejdůležitějších prostředků posilující přirozenou imunitu člověka, která ovlivňuje odolnost organismu vůči nejrůznějším onemocněním včetně onemocnění virových. Bohužel česká populace na tom není vůbec dobře, co se týče jak obezity a z ní plynoucích kardiovaskulárních onemocnění, ale také z hlediska imunity, což můžeme vidět na současné epidemiologické situaci v ČR.

Cestou ke změně není kritizovat současnou generaci dětí a mládeže, ale nejvíc motivující je pro ně osobní příklad. Když dítě doma vidí svého rodiče, který každý večer sedí u piva, velmi těžko od něj přijme pobídku, že má jít ven se hýbat a sportovat. Naopak pokud dítě od malička vyrůstá v prostředí, kde rodiče sportují a zapojují od útlého věku dítě do svých pohybových aktivit, přijde dítěti pohyb a sport přirozenou součástí života a v dítěti vytváříme emoční vazbu k pohybové aktivitě. To samé platí pro práci či vzdělávání. I v případě, že jsme doteď něco zanedbali, je lepší začít pozdě (i když je to trochu složitější) než nezačít vůbec. My jsme Ti, kteří ovlivňujeme další generaci a naše děti nejen ve vztahu ke sportu.

Sport a hokej v letošním roce není vzhledem k současné situaci již takovým fenoménem, jak jsme ho znali dřív. Zejména kvůli koronavirové situaci na celém světě je sport upozaděn a zřejmě to nebude hned, kdy ve společnosti bude opět takovým fenoménem, jako měl do loňského roku. Navíc český sport a český hokej prožívá velmi těžké období a doba před dvaceti lety, kdy byla během olympijských her plná náměstí, hokej vzbuzoval ve většině občanů národní hrdost a téměř každý malý klučina pobíhající po hřišti chtěl být Jágr nebo Hašek jsou zřejmě nenávratně pryč.

V letošním roce v řadě klubů u spousty dětí pozorujeme zhoršení pozornosti, úsilí v tréninku a pokles zájmu o hokej i další pohybové aktivity. Bohužel vlivy médií a extrémní mediální masáž a tlak, kdy neslyšíme nic jiného než informace a dezinformace ohledně koronaviru, opravdu působí nejen na naši psychiku, ale i na psychiku dětí. Pochopitelně pro spoustu rodin, se k tomu přidávají i ekonomické a existenční problémy z důvodu krachu firem či ztráty zaměstnání.

I přes tuto těžkou situaci však dětem pojďme být příkladem pro utváření jejich životního postoje, sportujme s nimi a motivujme je, aby měli možnost prožít dětství a dospívání u nejrychlejšího kolektivního sportu planety, který pořád ještě milují. Umožněme jim spoustu zážitků ať už s dlouholetými či novými kamarády z  tréninků, zápasů, turnajů, soustředění a kempů. A pokud se mezi nimi najdou tací, kteří skloubí vášeň, úsilí, předpoklady a talent v dosažení nejvyšších met ať už u nás či v zahraničí, budeme rádi, že svým dílem přispějeme do mozaiky úspěchu Vašeho dítěte.Napište hledaný výraz a potvrďte

Zrušte hledání
vyhledat