Připravujeme HLAVNÍ PROGRAM P. N. HOCKEY 2021

25. srpna 2020

Letošní hlavní část našeho programu je již minulostí a v tento moment již většina hráčů se zdokonaluje a pilně připravuje na sezónu ve svých klubech. My však nezahálíme a už další den po skončení hlavních kempů jsme začali velmi intenzivně pracovat na programu na další ročník, kde přineseme některé novinky. 

Naše filiozofie zůstává již i po více jak 10 let našeho fungování na pevných základech, samozřejmě našie výuky se přizpůsobujeme vývoji nejnovějších trendů ledního hokeje. Co se týče organizace výuk dáme hodně na zpětnou vazbu rodičů a již máme vyhodnocený dotazník na základě, kterého jsme udělali v hlavním programu drobné úpravy. 

Nabídneme o něco rozsáhlejší a propracovnanější program s možností jak klasických jednodenních kempů v plném rozsahu, tak i možnost zkrácených jednodenních MINI kempů. Budeme pořádat také víkendové kempy zaměřené na rozvoj klíčových individuálních dovedností. V novém kabátu vracíme utkání na celé hřiště BLUE TEAM vs. WHITE TEAM na celé hřiště. Rovněž jsme rozpracovali velmi úspěšně loni PROFI program pro starší hráče, který v příštím ročníku bude také podstatně rozsáhlejší. Vrcholem našeho programu bude velmi úspěšný mezinárodní HLAVNÍ KEMP, který se uskuteční rovněž ve Vyškově. Nebude chybět ani program pro brankáře jak formou výuk na běžných kempech, tak i speciální brankářské kempy. 

Věříme že HLAVNÍM PROGRAMEM 2021 společně úspěšně vykročíme do druhého desetiletí našeho programu. Napište hledaný výraz a potvrďte

Zrušte hledání
vyhledat