Náš projekt jako doplnění celoročního hokejového programu při respektování klubových aktivit

31. srpna 2020

V současné době je hodně diskuzí a rozporů ohledně srovnávání klubové činnosti s činností soukromých hokejových projektů (dle některých škol či akademií). Řada klubů se k aktivitám soukromého sektoru staví negativně, stejně tak některé soukromé hokejové projekty znehodnocují práci klubů tak, aby mohly prezentovat to, že rozvíjí hráče lépe. Dle našeho názoru tyto kluby a privátní projekty srovnávat nelze už z toho důvodu, že jejich činnost je značně odlišná. 

Jsme přesvědčení, že tyto spory a negativní výroky poškozují jak zlepšující se práci klubů zejména v kategoriích do 15 let, tak i práci kvalitně pracujících soukromých hokejových projektů. Ve finální fázi taková atmosféra vnáší zmatek a nedůvěru do řad rodičů, která se promítá velmi negativně na vývoj dětí. Z našich dlouholetých zkušeností jak 10 letého fungování projektu P. N. HOCKEY, tak i 15 leté klubové praxe, můžeme říci, že jak klub, tak i soukromý hokejový projekt se navzájem potřebují a hlavně oba tyto subjekty by měly mít společný cíl. Tímto cílem by měl být rozvoj kolektivně smýšlejícího mladého hráče a zdokonalování pohybových schopností a hokejových dovedností. Ještě důležitější však je jeho osobnostní rozvoj příprava mladého jedince do běžného života.

Z našich zkušeností vyplývá několik následujících faktů:

Náš program P. N. HOCKEY se snažíme koncipovat tak, aby při respektování klubového programu jsme mladým hráčům nabídli špičkovou možnost výuky bruslení a individuálních dovedností a jejich aplikaci do herní praxe. Rodiče jsou pro nás partneři a cílem je rozvíjet právě Vaše děti.Napište hledaný výraz a potvrďte

Zrušte hledání
vyhledat