Marian Jelínek: Implicitnost (ČSLH, Pojď hrát hokej)

6. listopadu 2017

Český svaz ledního hokeje ve svém projektu Pojď hrát hokej připravil pro rodiče sérii rozhovorů s Mariánem Jelínkem na různá témata, která mají rodiči osvětlit principy výchovy a učení. 

První díl se týká implicitního účení, což je neuvědomělé učení, které dítě objevuje samo a vysvětluje rozdíly mezi implicitním a explicitním učením.

Více informací naleznete na www.pojdhrathokej.cz

Video implicitnost: Marian Jelínek (autor: Český svaz ledního hokeje, projekt Pojď hrát hokej)Napište hledaný výraz a potvrďte

Zrušte hledání
vyhledat