„Hvězdičky“ v žákovských kategoriích

29. listopadu 2015

Z toho kluka bude jednou „hokejista“

Spousta lidí se domnívá, že pokud chlapec vyniká v žákovských kategoriích, jedná se o talent a jsou přesvědčeni, že už to tak zůstane. Už v tomto věku se v tomto věku debatuje o tom, že tento či onen hráč bude hokejista.  Je však potřeba si uvědomit, že vývoj mladého hráče je dlouhodobou záležitostí a že není až tak důležité jestli chlapec vyniká více či méně v žákovské kategorii, ale jestli bude schopen prosadit se v budoucnu do seniorského hokeje.

Talent a charakter

Mnohokrát se skloňuje slovo talent. Za talent bývají často považování hráči, kteří jsou růstově akcelerovaní a jsou vývojově dál než jejich vrstevníci. Tito hráči jsou větší, silnější a na ledě dominují hlavně díky těmto přednostem, což nepopírá jejich šikovnost či individuální dovednosti. Časem se však tato relativní výhoda srovnává a někteří hráči, kteří získali tuto výhodu „zadarmo“ se nedokáží vyrovnat s tím, že se v pozdějších kategoriích se vše začíná srovnávat a neprosazují se tak výrazně. Následně záleží na tom, jak se mladý hráč k této skutečnosti postaví. Zda-li začne na sobě více pracovat a bude s tím bojovat a nebo se bude vymlouvat a svalovat vinu ze svého neúspěchu na všechny okolo. S tímto obviňováním mívají hodně společného i rodiče a hledají různé příčiny neúspěchu: fauly na syna se nepískají, syn má slabé spoluhráče, špatného trenéra, nemá dobré tréninky a spousta dalších negativ, čímž svému dítěti prokazují „medvědí“ službu. V této situace je však důležité začít u sebe a nehledat vinu jinde.

Nevhodný přístup ze strany trenérů a rodičů

Přístup trenérů k těmto klukům, kteří v žákovských kategoriích určitým způsobem vynikají bývá v mnoha ohledech nevhodný. Kluci ve svých týmech v těchto soutěžích střílí branky, rozhodují utkání a bez nich v sestavě jejich tým nebývá tak výsledkově úspěšný. Chlapci jsou si vědomi své dominance a trenér je „potřebuje“ k získání dobrých výsledků. Někdy se stává, že tito kluci mají i určitá privilegia. Jejích prohřešky jsou přehlíženy nebo méně důsledně trestány jako u ostatních hráčů. Tento přístup však nejvíce ubližuje mladému hráči. Klukům se tak dává najevo, že jsou víc než tým, nebuduje se u nich charakter, nepodporuje se v nich vůle a pracovitost a nevychovávají se hráči pro kolektiv. Ve sportovních třídách se také stává, že vlivem toho, že mladý hokejista je v žákovském věku na hřišti úspěšný, jsou přimhouřeny oči nad chováním a prospěchem ve škole.  Klukům vysíláme zkreslené signály o tom, že hokej je důležitější než škola a není potřeba si plnit školní povinnosti, protože se budou živit hokejem. Rovněž nejsou ojedinělé případy, kdy trenér zareaguje naprosto správně a při hrubě nevhodném chování hráče potrestá například vyřazením ze sestavy na utkání. V tomto případě je velmi důležitá reakce rodičů, aby se před synem postavili za trenéra. Nejsou ojedinělé ani případy, kdy rodiče větším incidentu vyhrožují odchodem z klubu a také se stává, že rodiče mladého hráče z klubu skutečně vyplatí a jdou, kde si jejich syna budou náležitě „vážit“. Z pohledu vytváření charakteru a vytváření hodnot mladého hráče je tento přístup velkou ránou.

Zamyšlení nad vhodným přístupem k těmto hráčům

Výchova mladých hokejistů je dlouhodobý proces a během svého hokejového růstu mladý hráč prochází různými obdobími. V některém období se hráč výrazně zlepší, v jiném zase stagnuje. Proto je potřeba brát aktuální výkonnost mladého hráče s nadhledem. Tudíž v období, kdy se mu daří a výrazně se zlepšuje tyto výsledky nepřeceňovat a v době, kdy mladý hokejista stagnuje, jej nezatracovat, povzbuzovat a pozitivně motivovat. Důležité je, aby trenéři a učitelé přistupovali ke všem hráčům stejně, co se týče jejich kázeňských prohřešků či podobných záležitostí a nebrali v potaz výkonnost hráče. Kluci musí vědět, že pravidla, které jsou nastaveny, jsou důsledně dodržovány a platí bez rozdílu pro všechny a že prostředí ve kterém fungují je férové. Rodiče by měli napomoci v tom, aby v případě určitých problémů se postavili za systém. Naopak pokud trenér vidí v hráči potenciál, je důležité na hráče neustále klást vyšší nároky, aby hráč musel neustále pracovat a zlepšoval se. Nároky však musí být přiměřené. Velmi důležité je, aby takový hráč byl veden ke kolektivnímu myšlení, spolupráci, kamarádství a nikoliv k sobeckosti a nadřazenosti nad ostatní.Napište hledaný výraz a potvrďte

Zrušte hledání
vyhledat