Hokej jako prostředek výchovy dětí

6. září 2015

Organizované vyplnění volného času

Dítě má většinou odpolední hodiny vyplněno pohybem na tréninku, tudíž sport je vhodným doplněním školní výuky, kde děti zpravidla sedí v lavicích. A zároveň je hokej prevencí před obezitou, civilizačními chorobami, kriminalitou dětí a mládeže nebo drogami.

Řízení svého času „Time management“

Vzhledem k tomu, že děti musejí zvládat školní výuku a poté zpravidla odpoledne následuje tréninková jednotka, je dítě nuceno se učit hospodařit s časem. Je třeba si určit priority a čas si rozvrhnout. Dítě se musí řádně připravit do školy, absolvovat tréninkovou jednotku, eventuelně domácí doplňkové cvičení a poté zbytek se může věnovat jiné zábavě. Vzhledem k tomu, že v dnešní době jsou běžné kurzy time managementu, tady máte pro své dítě už jeden prakticky zdarma.

Fungování jedince v kolektivu

Většina zaměstnání obnáší práci v kolektivu. Také hokej je o sportování v kolektivním prostředí a dítě se zde musí naučit řešit mezilidské vztahy. Ať je mladý hokejista s někým větší či menší kamarád, tak na ledě se musí táhnout za jeden provaz a podřídit společnému cíli. Cíl v hokeji může být vítězství v utkání, z něhož má dítě radost a dobrý pocit. Cílem firmy je zisk z něhož pak zaměstnanec dostává výplatu.

Zdatnost a odolnost

Kluci si sportováním upevňují fyzickou kondici. Posilujeme také fyzickou i psychickou odolnost. Fyzickou odolnost rozvíjíme například během utkání v osobních soubojích a rovněž nesmíme zapomínat na psychickou odolnost, která se u dětí buduje například v rozhodujících momentech v zápase.

Sportovní všestrannost

Hokej se skládá z přípravy na ledě (on ice) a z přípravy mimo led (off ice). V rámci přípravy mimo led děti rozvíjí zejména rychlost, sílu, vytrvalost, koordinaci a pohyblivost. Také se věnují různým sportovním hrám jako fotbal, basketbal, rugby či třeba v rámci regenerace i plavání. Děti také získávají kladný vztah ke sportu, což pak v dospělosti můžou přenášet na své potomky.

Disciplína a dochvilnost

Disciplína je velmi důležitá vlastnost, kterou postrádáme nejen ve školách, ve sportu, ale také i v práci u zaměstnanců. Stejné je to z dochvilností. Ve sportu a v kolektivním dvojnásob by tyto dvě vlastnosti měly být trenéry striktně vyžadovány. Pozdní příchod na trénink může znamenat nepřipuštění k tréninku, ale pozdní příchod do pracovního procesu může znamenat i výpověď.

Cílevědomost a morálně-volní vlastnosti

Cílevědomá práce jak na tréninku či v zaměstnání je jedním ze základních předpokladů úspěchu. Morálně-volními vlastnostmi rozumějme schopnost se přemoci a jít „na krev“. V tréninku se opravdu „kousnout“ a poslední úsek dojet naplno. V práci je také nutné dodělat zakázku na daný termín tak, aby jí zákazník dostal včas.

Vyrovnání s křivdami

Všichni víme, že v životě není vše spravedlivé. I ve sportu se potkáme s různými křivdami. Například se může jednat o mylný nepříznivý verdikt rozhodčího. Stejně tak se setkáváme s křivdami ve svém pracovním či osobním životě.

Zážitky a kamarádi

Výchova mladých hokejistů v klubech má i sociální aspekty. Děti mají spoustu zážitků z tréninků, zápasů, turnajů či soustředění. Jak ve svém týmu, tak i v jiných týmech získávají kamarády a často se spřátelí i celé rodiny. Dále na privátních kempech se potkávají děti z různých klubů, kamarádí se, dopisují si a porovnávají své dovednosti.

Přístup a jednání ve sportu, škole a životě jsou propojené nádoby, tudíž kdo si neplní povinnosti ve sportu, nebude si je plnit ve škole a posléze ani v životě. Samozřejmě ne vše je ve výchově mladých hokejistů ideální, ale pokud něco tak úplně nefunguje, není to dle mého názoru hokejem jako sportem samotným, ale společenským prostředím ve kterém žijeme a které si všichni sami spoluvytváříme.Napište hledaný výraz a potvrďte

Zrušte hledání
vyhledat